تبلیغات
BABY - مقدمه
BABY

درباره وبلاگ
جستجو
آخرين نوشته ها
نويسندگان
پيوند ها
آرشيو مطالب
پيوندهاي روزانه
نظر سنجي
صفحات جانبي
آمار سايتمقدمه

در جهان مدرن امروز حقوق كودك یكی از چالش‌های موجود می‌باشد. قدرت‌های استیلا طلب حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی، جهانی شدن و حقوق كودك را مستمسك خود قرار داده و از روزنه آن به‌كشورهای دیگر عیب و ایراد می‌گیرند.
در اكثر كشورها برای كودكان حقوق ویژه لحاظ شده و در قوانین موضوعه منظور گردیده است كه شامل اصل برائت در جرایم و عدم قابلیت انتساب بزه به‌آنان می‌باشد. اگر كودك ممیز، مرتكب جرم گردد باید در دادگاه ویژه اطفال به‌جرایم آنان رسیدگی شود، كودك محكوم، كمتر متحمل مجازات گردیده و دورة محكومیت خود را در پرورش گاه‌ها خواهند گذراند.
اما در گذشته وضعیت چنین نبود، مخصوصاً در قرون اولیه حتی برای انسان بالغ آزاد، حقوق مدون وجود نداشت تا چه رسد به اطفال و كودكان. بنابراین طبیعت تكامل و شكوفایی اندیشه بشر امروز، مقتضی وضع قوانین ویژه برای نو نهالان بوده و چیزی غیر از آن را برنمی‌تابد.
اسلام به‌عنوان كامل ترین دین الهی منادی نجات بشریت در سراسر عالم است. رسول أعظم(ص) به‌عنوان دریافت كننده وحی و ابلاغ كننده پیام الهی، رسالت تبیین و تطبیق قوانین حیات بخش اسلام را عهده دار بود.اكنون كنكاش در سنت آن ابر مرد ضرورت دو چندان پیداكرده است، چون مفهوم علمی سنت عبارت از گفتار، رفتار و امضاء نبی مكرم می‌باشد و همین طور كه این سنت در سایر ابعاد زندگی سر مشق و راهنما است، در بحث عنوانی این نوشتار نیز كار برد ویژه دارد.
بنابراین فرضیه ما نحوة شكل گیری حقوق كودك در سنت رسول أعظم(ص) است و سؤال اصلی این خواهد بود كه در آن روزگار تاریك، تجلی اسلام چه تغییری در سرنوشت كودكان ایجاد نمود؟ به‌عبارت دیگر پیامبر از مردم جاهل بدوی انسان‌های وارسته، فداكار و خدا پرست ساخت، اما زاویه دید آن بزرگوار راجع به‌كودكان چگونه بود؟ و ظهور آن حضرت به‌عنوان خاتم پیامبران چه تحولی در سرگذشت كودكان پدید آورد؟
این تحقیق ضمن ارائه تعریف كودك، تبیین حقوق كودك در خانواده و اجتماع جهان امروز، رفتار رسول اكرم با كودكان و حقوق كودكان از نظر پیامبر(ص) كوشیده است پاسخ مناسب و منطق با معیارهای پژوهش برای سؤلات فوق یافته و در قالب این مقاله خدمت جویندگان سنت راستین رسول أعظم(ص) تقدیم نماید، به‌امیدی این كه توانسته باشد، از عهدة مسؤلیت خود بر آمده باشد.

 

 چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388 توسط الهام امیری